Currently @ menneske.org  ::  Compendium  ::  Business blog  ::  Personal blog  ::  Gallery  ::  by Svein-Magnus Sørensen

Logo
    I'm not cheap, but I am on special this week
Design & content
Telcontar 20©03[Previous entry: "Mørklagte gatelys"] [Archives] [Blog] [Next entry: "Endelig avklart!"]

03 / 24 / 2003      "Krigen og de venstrevridde"
Posted @ 02:47 CET

Jeg kom over denne linken på Metafilter:
I was a naive fool to be a human shield for Saddam
Min første reaksjon var: "Hva sa jeg?"

Og så; til alle venstrevridde krigsmotstandere: Prøv for èn gangs skyld å i det minste finne ut hva det faktisk er dere mener noe om, og hvilke følger disse meningene har!
Jeg humret litt den dagen dere gikk i fakkeltog mot krigen i Afghanistan samtidig som Kabul ble frigjort og bilder av jublende *frigjorte* afghanere gikk verden rundt. Og jeg bare ristet på hodet når en haug folk fant ut at de skulle dra til Irak for å være menneskelige skjold. Så ble jeg da ikke veldig sjokkert når de plutselig oppdaget at det både kunne bli farlig der og at de ikke fikk gå dit de ønsket, og dermed dro hjem igjen før krigen begynte.
Jeg har et inntrykk av at de fleste krigsmotstandere egentlig bare er imot den måten USA har opptrått på, samt at de ønsker at Iraks sivilbefolkning ikke skal lide. Men det de ikke ser er at å være imot krigen i Irak er i prinsippet det samme som å være for at Saddam fortsatt skal tyrannisere befolkningen der! Dagens Irak er et tyranni der folk blir tatt vekk og likvidert av det hemmelige politiet om de så mye som ytrer noe negativt om regimet, er det virkelig slik dere ønsker det skal være? Jeg mener dette ganske bastant, for såvidt jeg kan se er det kun to veier å gå: Den ene er denne krigen som kanskje kan fjerne Saddam og da gir Iraks folk en mulighet til å forbedre sine liv betraktelig, den andre er å la ting fortsette slik de har gjort til nå, der befolkningen lider i stor fattigdom og oljepengene går rett i Saddams lomme. Jeg skulle ønske det fantes en tredje mulighet, men jeg har ennå ikke hørt noe som er i nærheten av å være verken realistisk eller gjennomførbart.

Men det jeg synes er mest skremmende er at så mange mennesker har problemer med å skjønne at å være negativ til hvordan USA har opptrått IKKE det samme som å være imot krig! Mange hyller til og med Frankrike for å stå imot presset fra USA, men de tenker ikke på at Frankrike kun er imot krigen for å beskytte sine egne oljeinteresser i Irak. For det er ingen "gode" sider i denne konflikten! Alle oppfører seg kun i egoistisk egeninteresse mens de samtidig prøver å sanke den hyllesten de kan for de positive bieffektene deres egoisme tilfeldigvis fører med seg. Men så lenge det faktisk kan komme store *positive* bieffekter ut av det som skjer, mener jeg at det å stoppe egoistene utelukkende på grunn av tvilsom moralitet er sammenlignbart med å gi folk som Saddam direkte støtte. Det skremmende er at det virker som om de fleste krigsmotstandere er på vei i nettopp den retningen... uten å se det selv!

Se forøvrig også artikkelen "Stop the war? Try telling that to the tyrannised people of Iraq" der Johann Hari lufter noen av de samme poengene.